Kľúč k dobrému životu je tento. Ak neplánuješ o niečom hovoriť behom nasledujúcej hodiny tvojho života, tak potom to nepatrí medzi hlavné priority tvojej existencie.