Nikdy ti nie je umožnené priať si bez toho, aby ti bola daná sila si to prianie splniť. Možno však pre to budeš musieť ťažko pracovať.