PODPORUJEM

Home / PODPORUJEM

Sme organizácia, ktorá v Slovenskej republike pôsobí už 25 rokov. V roku 2000 sme zriadili telefónnu linku pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

https://alianciazien.wordpress.com

Číslo našej linky SOS je 0903 519 550.

Poradenstvo poskytujeme nie len prostredníctvom telefonátov ale aj na osobných stretnutiach, kde ženám a ich deťom poskytujeme krízové a špecializované sociálno – právne poradenstvo, psychologickú a právnu pomoc. Osobné stretnutia sa uskutočňujú vždy vtedy, ak ich žiada sama volajúca alebo ak my usúdime, že prípad je príliš závažný a komplikovaný na to, aby sme ho riešili len po telefóne a ak súčasťou poradenstva sú aj deti. Tak ako vždy, pri organizovaní stretnutí vychádzame absolútne flexibilne v ústrety možnostiam a potrebám volajúcich. Špecifická situácia ich totiž často núti stretnúť sa s nami tak, aby násilník, ktorý ich ohrozuje nezistil, že vyhľadali pomoc.

Každý rok sa na nás obráti približne 700 žien ktoré potrebujú pomoc, mnohé z nich volajú opakovane, preto počet telefonátov je podstatne vyšší. Dlhodobo pribúda aj počet volaní ľudí, ktorí volajú v mene žien zažívajúcich násilie, volajú za kolegyne, dcéry, známe, dokonca za úplne neznáme osoby, ktoré niekde náhodne stretli.

V roku 2002 bola naša organizácia jednou z koordináriek prvej celoslovenskej kampane „Piata žena“ a odvtedy ich pripravila niekoľko ďalších. Počas tejto kampane iniciovala a so skupinou právničiek pripravila novelizáciu platnej legislatívy a to v oblasti rodinného práva, trestného práva a pri vzdelávaní odborníčok a odborníkov v téme násilia páchaného na ženách.

Školíme na všetkých úrovniach, publikujeme a vystupujeme v médiách. Aliancia žien je riadnou členkou prestížnej medzinárodnej siete WAVE (Women Against Violence Europe), ktorá združuje približne 400 organizácií a akademičiek a akademikov z celej Európy, pripravuje odborné materiály a lobuje za zmeny v jednotlivých štátoch aj v RE a EU.

Rady vy sme  upozornili, že počet žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie na Slovensku tak ako ani inde v Európe, neklesá, naopak v slovenskej spoločnosti chýba rázna a kompletná odpoveď na násilie páchané na ženách:

  • každá tretia žena na Slovensku zažila fyzické alebo sexuálne násilie
  • až ¼ žien zažila násilie od vlastného partnera
  • každá 10 žena bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá
  • a až ½ žien zažila sexuálne obťažovanie.

PRETO sme vďačné a vďační za každú pomoc, aby sme naďalej mohli pomáhať ženám a ich deťom zažívajúcim násilie a pracovať všetkými prostriedkami na zastavení násilia – tohto aj každého iného.