Buď sám sebou, odhliadnuc od toho, čo o tebe ľudia hovoria. Boh ťa stvoril spôsobom, akým si z určitého dôvodu. A navyše originál je vždy viac, ako kópia.