Cieľom nie je vždy myslené to, aby bol dosiahnutý. Často slúži jednoducho ako niečo, kam sa zamerať.