Deti sú naša radosť. Vedľa nich sa človek presvedčí, že genialita je dedičná.