Je oveľa lepšie žiť nedokonalý život podľa seba, než žiť dokonalý život podľa niekoho iného.