Si priemerom piatich ľudí, s ktorými tráviš najviac času.