Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.