Keď mám týždeň na to, aby som vyriešil zdanlivo neriešiteľný problém, strávim šesť dní definovaním toho problému. Potom príde riešenie samé.