Keď ťa niekto opustí, nesnaž sa ho nenávidieť, ale dokáž mu, že urobil chybu.