Ľudia, ktorí sa snažia nerobiť nič viac, než za čo sú platení, nikdy nedostanú zaplatené viac, než čo urobia.