Ľuďom sa takmer nikdy nedarí byť šťastným, pretože stále vidia minulosť lepšiu, ako bola, prítomnosť horšiu, ako je a budúcnosť ružovejšiu, než bude.