Myslím, že každý by mal zbohatnúť, presláviť sa a robiť všetko o čom kedy sníval, aby videl, že to nie je odpoveď.