Náš hlavný účel v tomto živote je pomáhať druhým. Ak im nedokážeš pomôcť, tak ich aspoň nezraňuj.