Nečinnosť vytvára pochybnosti a strach. Akcia vytvára sebavedomie a odvahu. Ak chceš poraziť strach, neseď doma a nepremýšľaj o tom. Bež von a začni konať.