Najjednoduchšia vec na svete, ktorou môžeš byť, si ty. Najťažšia vec sa na svete, ktorou môžeš byť je to, čo od teba chcú ostatní. Nenechaj ich dostať ťa do tejto pozície.