Najjednoduchšia vec na svete, ktorou môžeš byť, si ty. Najťažšia vec na svete, ktorou môžeš byť, je to, čo od teba chcú ostatní. Nenechaj ich dostať ťa do tejto pozície.