Niekedy musíme spadnúť dole, pretože na tom dne je niečo, čo sme tam mali nájsť.