Niekedy musíme spadnúť dolu, pretože na tom dne je niečo, čo sme tam mali nájsť.