Nemôžeš vždy kontrolovať okolnosti vo svojom živote, ale môžeš kontrolovať svoj postoj voči nim.