Nie je jedinej lásky, jediného priateľstva, ktoré by prešlo naším osudom a navždy ho neovplyvnilo.