Nie je možné vybudovať reputáciu na tom, že sa niečo ešte len chystáte urobiť.