Nie je to najsilnejší jedinec, ktorý prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, ktorý je schopný najlepšie reagovať na zmenu.