Nie je to o dokonalosti. Je to o úsilí. A keď sa budeš snažiť každý deň, to je miesto, kde začína premena a spôsob, kedy nastane zmena.