Naozajstná odvaha nie je brutálna sila vulgárnych hrdinov, ale je pevným odhodlaním cnosti a rozumu.