Podnikateľ je v podstate vizionár a vykonávateľ. Dokáže si niečo predstaviť a keď si to predstaví, uvidí presný spôsob, ako to uskutočniť.