Ak nemôžeš lietať, utekaj. Ak nemôžeš utekať, choď. Ak nemôžeš chodiť, tak sa plaz. Čokoľvek robíš, vždy sa pohybuj smerom dopredu.