Ak sa zameriaš na to, čo vo svojom živote už máš, zistíš, že vždy dostaneš viac. Ak sa budeš zameriavať na to, čo ti v živote chýba, nikdy nebudeš mať dosť.