Pravý zmysel bohatstva spočíva v tom, aby z neho bolo štedro rozdávané.