Prestaň porovnávať svoju prvú kapitolu s mojou pätnástou. Všetci sme na rôznych úrovniach našich životov.