Príliš mnoho z nás nežije svoje sny, pretože prežívajú svoje strachy.