Pre optimistov nie je život problémom, ale zakaždým znova riešením.