Úspech nie je ani magický, ani záhadný. Úspech je dôsledkom uplatňovania základných zásad.