Veci prichádzajú k tým, ktorí si počkajú, ale len tie, ktoré zostali po tých, ktorí sa ponáhľali.