Veľký myslitelia rozoberajú nápady. Priemerní myslitelia diskutujú o udalostiach. Prízemní ľudia ohovárajú iných ľudí.