Život sa podobá knihe. Hlupák v nej letmo listuje, múdry pri čítaní rozmýšľa, pretože vie, že ju môže čítať iba raz.