Život sa podobá knihe. Hlupák v nej listuje letmo, ale múdry pri čítaní rozmýšľa, pretože vie, že ju môže čítať iba raz.